Donateur of sponsor

worden van de Stichting

 

Door regelmatig concerten te organiseren en de kerk open te stellen tijdens evenementen als de kerstmarkt en monumentendag streeft de Stichting er naar de

H. Hart Kerk een bredere maatschappelijke functie te geven, zodat velen kunnen genieten van dit fraai gerestaureerde Rijksmonument.

 

De opbrengst van de concerten en de overige activiteiten komt ten goede aan de Stichting, die deze gelden inzet voor het behoud van dit prachtige neogotische complex. De Stichting draait volledig op de vrijwillige inzet van vele medewerkers. Daarnaast komen inkomsten binnen via onze donateurs, leden van de “Club van 100” en diverse sponsors. Op dit ogenblik steunen ruim 120 donateurs de Stichting met een jaarlijkse bijdrage.

 

Indien u ons initiatief een warm hart toedraagt, dan kunt u zich opgeven als donateur voor € 20 per jaar. U wordt dan op de hoogte gehouden van onze activiteiten en tevens kunt u kaarten voor concerten bestellen die recht geven op gereserveerde plaatsen. Wilt u iets extra’s doen, dan kunt u ook lid worden van onze “Club van 100”, door eenmalig € 100 over te maken. U bent dan gelijk donateur voor het eerste jaar.

 

Om donateur of  lid van de “Club van 100” te worden gelieve respectievelijk € 20 of  € 100 over te maken op rekeningnummer 12.95.82.980 t.n.v. St. Vrienden H. Hart Kerk, Maarssen, o.v.v. “nieuwe donateur” of “club van 100”.

 

Uw steun wordt zeer op prijs gesteld!