Donateur/sponsor


Door regelmatig concerten te organiseren en de kerk open te stellen tijdens evenementen als de kerstmarkt en monumentendag streeft de Stichting er naar de H. Hart kerk een bredere maatschappelijke functie te geven, zodat velen kunnen genieten van dit fraai gerestaureerde Rijksmonument. 

De opbrengst van de concerten en de overige activiteiten komt ten goede aan de Stichting, die deze gelden inzet voor het behoud van dit prachtige neogotische complex. 

Zo werden in de afgelopen jaren de schilderijen in de pastorie en de heiligenbeelden in de kerk gerestaureerd, werden 16 glas-in-lood medaillons in de kerkramen vervaardigd, werd het hek rondom het kerkgebouw geschilderd, het digitaal informatiebord bij de ingang geplaatst en werd de kamer in de Pastorie voor lessen aan kinderen opgeknapt en ingericht.

De Stichting draait volledig op de vrijwillige inzet van vele medewerkers. Daarnaast komen inkomsten binnen via onze donateurs, leden van de “Club van 100” en diverse sponsors. Op dit ogenblik steunen ruim 150 donateurs de Stichting met een jaarlijkse bijdrage. 

Indien u ons initiatief een warm hart toedraagt, dan kunt u zich opgeven als donateur voor € 20 per jaar. U wordt dan op de hoogte gehouden van onze activiteiten en tevens kunt u kaarten voor concerten bestellen die recht geven op gereserveerde plaatsen. Wilt u iets extra’s doen, dan kunt u ook lid worden van onze “Club van 100”, door eenmalig € 100 over te maken. U bent dan gelijk donateur voor het eerste jaar.


Om donateur of  lid van de “Club van 100” te worden gelieve respectievelijk € 20 of  € 100 over te maken op rekeningnummer NL03RABO0129582980 t.n.v. St. Vrienden H.Hart kerk, Maarssen, o.v.v. “nieuwe donateur” of “club van 100” 

Uw steun wordt zeer op prijs gesteld! 


Niet alleen steunt u zo de activiteiten van de stichting, maar u krijgt ook voordeel als u de concerten gaat bezoeken:

Uitsluitend voor donateurs en leden van de Club van 100 van de Stichting bestaat nl. de mogelijkheid om concerttoegangskaarten te bestellen die recht geven op een plaats in voor donateurs gereserveerde banken. Graag even melden dat u donateur/clublid bent. Kaarten liggen dan op de avond van het concert voor u gereed in de kerk. Let op: heeft u als donateur of lid van de Club van 100 geen kaarten vooraf besteld, dan kunnen wij u helaas op de avond van het concert geen gereserveerde plaats aanbieden.