De ‘Stichting Vrienden van de Heilig Hart Kerk te Maarssen’ is 1 juni 2007 opgericht en fiscaal erkend als een ‘algemeen nut beogende instelling’(ANBI). De statutaire doelstelling van de stichting is: “een bijdrage leveren aan de instandhouding van het kerkgebouw en de pastorie van de Heilig Hart parochie te Maarssen en deze gebouwen in hun totaliteit als monument voor de toekomst te behouden”.

De pastorie en het neogotische kerkgebouw uit 1885 van de architect Alfred Tepe vormen een onderdeel van het beschermde dorpsgezicht en zijn erkend als rijksmonument. De lokale gemeenschap dient echter een aanzienlijk deel van de kosten van onderhoud en restauratie op te brengen, maar zoals bij alle kerken in Nederland is ook hier sprake van een afbrokkelend financieel draagvlak en van een verminder(en)d gebruik van de gebouwen. Het behoud van deze monumentale, beeldbepalende en cultuurhistorisch waardevolle gebouwen voor de toekomst is niet alleen een kwestie van het verwerven van gelden voor onderhoud en restauratie, maar vooral ook van een bredere benutting van de gebouwen. 

Het behoud van deze monumentale, beeldbepalende en cultuurhistorisch waardevolle gebouwen voor de toekomst is niet alleen een kwestie van het verwerven van gelden voor onderhoud en restauratie, maar ook van een bredere benutting van de gebouwen, binnen de grenzen en randvoorwaarden van een gewijde kerk. (zie ook onder Donateur/Sponsor).

De stichting functioneert onafhankelijk van de religieuze activiteiten van de Heilig Hart Kerk, maar stemt vanzelfsprekend ten behoeve van zijn activiteiten af met de locatieraad:
https://stjandedoper-vechtenvenen.nl/hhart-maarssen/Bestuur


Het bestuur van de stichting bestaat uit:  

Henk Heuvelmans (secretaris)

Len Goossens (penningmeester)

Theo Goedendorp (lid)

Annemieke Woutersen (lid)Gegevens van de Stichting 


Rabobank rekeningnummer NL03RABO0129582980 t.n.v. Stichting Vrienden Heilig Hart kerk, Maarssen.

Inschrijvingsnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (Utrecht) : 30226807

RSIN nummer: 8180.58.225

Per 1-1-2008 is de Stichting door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).Jaaroverzicht


Vanwege de corona-pandemie heeft de stichting in 2020 en 2021 vrijwel geen activiteiten kunnen organiseren. Wel werd de kerk opengesteld tijdens de Open Monumentendag op 12 september. 2020 en 11 september 2021 Het aantal donateurs bleef desondanks op gelijk niveau. Hier kunt u het jaarverslag en de jaarrekening 2022 bekijken.