De Stichting Archief

 

 

 

   VERSLAG ACTIVITEITEN 2017

 

   Inleiding

2017 Was een goed jaar voor de stichting. Zo was er bijvoorbeeld op muzikaal gebied allerlei moois te horen. In het verslag een korte terugblik op de concerten.

Verder is in 2017 een flink aantal (restauratie)projecten afgerond en opgestart. Ook hierover verder meer. Tot slot de financiële resultaten. En in de bijlage is een aantal kerngegevens van de stichting opgenomen.

 

   Bestuur

De stichting is het afgelopen jaar wederom bestuurd door een driekoppig bestuur, bestaande uit Herman Krekelberg (voorzitter), Piet Verkroost (penningmeester) en Christel Hendrickx (secretaris).

 

   Concertcoördinator

Ook in 2017 heeft concertcoördinator Frank van der Weegen ervoor gezorgd dat de praktische organisatie rondom de concerten goed verliep. Het bestuur van de Stichting is hem hier zeer erkentelijk voor en hoopt nog lang van zijn diensten gebruik te mogen maken. In de loop van het jaar heeft Frank in Joop Schonis een medecoördinator gevonden. De samenwerking is goed bevallen en we hopen dat Joop aan nog vele concerten zijn medewerking zal verlenen.

 

   Cateringdames en podiumbouwers

Wederom was de samenwerking met Marga Schonis en ‘haar’ cateringdames en Han Brinkhof en ‘zijn’ podiumbouwers prettig en constructief. Ook deze vrijwilligers zijn onmisbaar om een concert te doen slagen en de Vrienden hopen nog lang op ze te mogen rekenen.

 

   Concerten

1 Maart: Jubileumconcert Petra Berger.

Zangeres Petra Berger zat in 2017 30 jaar in ’t vak. Ze koos de H.Hartkerk voor haar jubileumconcert en trakteerde, samen met Vocal Group Voice o.l.v. Martin Mans en een instrumentaal ensemble, het publiek op een gevarieerd muzikaal programma. Het was een mooie avond met een goed gevulde kerk die er, door de kleurrijke belichting, héél anders uit zag.

 

2 April: Bach’s Johannes Passion door het USKO

Voor de 11e keer was het Utrechts Studentenkoor en Orkest (USKO) te gast in onze kerk. Ze brachten, twee weken voor Pasen, een mooie Johannes Passion waarvan zo’n 300 man publiek genoot. En dankzij de live-uitzending door RTV Stichtse Vecht konden mensen dit concert ook thuis ‘bijwonen’.

 

11 november: koren Credo en Jubilate Deo

Bijna 300 mensen genoten van wederom een mooie muzikale avond in onze kerk. Onder leiding van dirigent Gert J. Hans en met medewerking van het goed spelend Nationaal Symfonisch Kamerorkest (NASKA) en de virtuoos zingende soliste Lieve Geuens, klonk muziek van Bach, Vivaldi, Händel en Schubert.

 

   Open monumentendag

Meer dan 100 bezoekers vonden hun weg naar de H.Hartkerk. Mensen genoten van een rondleiding en/of een orgelconcert. En vooral het beklimmen van de toren, met een bezichtiging van het carillon, bespeeld door en met uitleg van onze beiaardier Wout van der Linden, was populair.

 

   Projecten

   Digitaal informatiebord

Een lang gekoesterde wens van De Vrienden is in vervulling gegaan: naast de ingang van de kerk is een digitaal informatiebord geplaatst. Het geeft informatie over activiteiten in de H.Hartkerk, bijvoorbeeld concerten en vieringen maar ook over evenementen in Maarssen.

 

   Fietsenstalling/poortdeur

Vanuit de locatieraad kwam de wens om, naast de ingang van de pastorie, een fietsenstalling te plaatsen en de poortdeur te vervangen. Aangezien deze restauratiewerkzaamheden binnen de doelstelling van De Vrienden passen, is de stichting dit project eind 2017 opgestart. Bij ‘het ter perse gaan’ van dit jaarverslag zijn de werkzaamheden afgerond; de poortdeur is weer netjes en er staat een mooie fietsenstalling. Er liggen plannen om de stalling uit te breiden.

 

   Grafsteen Maria Dommer

Vanuit de Historische Kring Maarssen (HKM) kwam het bericht dat de grafsteen van Maria Dommer, op de begraafplaats aan de Straatweg, in slechte staat was. En aangezien deze ‘Moeder van Katholiek Maarssen’ van grote invloed is geweest op de ontwikkeling van de katholieke kerk in Maarssen, (mede dankzij haar erfenis kon in 1875 de huidige H.Hartkerk worden gebouwd) is de stichting een donateursactie opgestart. Deze is succesvol verlopen want in korte tijd was het voor de restauratie benodigde bedrag (€2200,-) bijeengebracht. De verwachting is dat in mei 2018 de werkzaamheden afgerond zijn. In samenwerking met de HKM zal de gerestaureerde grafsteen onthuld worden.

 

   Hang- en sluitwerk pastorie

Het hang- en sluitwerk in pastorie De Eenhoorn was aan vervanging toe. Eind 2017 is gestart met dit project en de verwachting was dat de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2018 plaats gaan vinden. Op het moment van schrijven zijn alle deur- en raamklinken vervangen door mooie, klassieke klinken en zijn de deuren en kozijnen opnieuw geschilderd.

 

   10-jarig jubileum

In 2017 was het 10 jaar geleden dat de Stichting Vrienden H.Hartkerk is opgericht. Dit jubileum is met vrijwilligers en oud-bestuursleden gevierd middels een gezellige en smakelijk Italiaanse lunch in Pastorie De Eenhoorn, bereid door de voorzitter van De Vrienden.

 

   Financiën

De inkomsten uit de concerten, inclusief sponsoring/subsidie en catering, bedroegen € 2813,10. Daar tegenover stonden de kosten verbonden aan de concerten: € 113,68. De renteopbrengsten minus bankkosten bedroegen € 122,24 en de algemene kosten € 1435,25. De donateurs doneerden totaal aan de stichting een bedrag van € 2147,50. Het jaar 2017 resulteerde in een positief saldo van

€ 3289,43. Het bestuur heeft besloten hiervan € 3000,- in het restauratiefonds te storten. De resterende € 289,43 is bijgeschreven bij het Kapitaal. In het restauratiefonds zit nu een bedrag van

€ 15.067,84 bestemd voor toekomstige restauratieprojecten.

 

 

 

   VERSLAG ACTIVITEITEN 2016

   Inleiding

2016 Was een goed jaar voor de stichting. Zo was er bijvoorbeeld op muzikaal gebied allerlei moois te horen. In het verslag een korte terugblik op de concerten. Verder kondigen we een nieuw project aan: het plaatsen van een digitaal informatiebord.

Tot slot de financiële resultaten van 2016.

In bijlage 1 is een aantal kerngegevens van de stichting opgenomen.

 

   Bestuur

De stichting is het afgelopen jaar wederom bestuurd door een driekoppig bestuur, bestaande uit

Herman Krekelberg (voorzitter), Piet Verkroost (penningmeester) en Christel Hendrickx (secretaris).

 

   Concertcoördinator

Ook in 2016 heeft concertcoördinator

Frank van der Weegen ervoor gezorgd dat de praktische organisatie rondom de concerten goed verliep. Het bestuur van de Stichting is hem hier zeer erkentelijk voor en hoopt nog lang van zijn diensten gebruik te mogen maken.

 

   Cateringdames en podiumbouwers

Wederom was de samenwerking met Marga Schonis en ‘haar’ cateringdames en Han Brinkhof en ‘zijn’ podiumbouwers prettig en constructief. Ook deze vrijwilligers zijn onmisbaar om een concert te doen slagen en de Vrienden hopen nog lang op ze te mogen rekenen.

 

   Concerten

Op zondag 13 maart klonk Bach in de H.Hartkerk.

Het Utrechts Studentenkoor en Orkest (USKO), al vele jaren een vaste en graag geziene gast, bracht onder leiding van Gilles Michels  en met medewerking van solisten Stefanie Frei (sopraan),

Aleksan Chobanov (alt), Jasper Dijkstra (tenor),

Joost van der Linden (Evangelist) en

Christiaan Meeder (Christus) een mooie

Matthäus Passion ten gehore. Met ruim 250 man publiek was het wederom een goed bezocht concert.

 

Een staande ovatie, bravó's, langdurig applaus en veel, héél veel enthousiaste reacties. Dat alles viel het Nederlands Concertkoor (NCK) ten deel. In 2015 was het NCK voor het eerst te gast in de H.Hartkerk. Toen bracht het koor Rossini's Petite Messe Solennelle. Dit jaar kwamen ze graag terug voor een uitvoering van Orffs Carmina Burana. In een uitverkochte kerk genoot het publiek van het uit meer dan 100 zangers bestaand koor, de fantastische solisten, het als cherubijntjes klinkende kinderkoor, de pianisten en de slagwerkers. En het publiek genoot van dirigent Louis Buskens die de verschillende delen van Orffs majestueuze werk toelichtte en een theatraal tintje gaf aan het geheel. Carmina Burana in Maarssen... het was een memorabele avond!

 

Op zondag 18 december klonk wederom Bach, een feestelijke Bach dit keer. Het jonge gezelschap Collegium Musicum Traiectum (CMT), bestaande uit getalenteerde oudgedienden van het USKO, voerde Magnificat en Cantate 63 uit. Zo'n 200 mensen genoten van de prachtige koorklank en een wervelend spelend orkest. Veelbelovend! Van de solisten maakte met name countertenor

Gerben van der Werf indruk. Onder leiding van

Gilles Michels werd het een feestelijk kerstconcert en dat was, op weg naar kerst, heel mooi! En dankzij RTV-Stichtse Vecht, dat het concert live uitzond, konden mensen het ook vanuit hun huiskamer 'bijwonen'.

 

   Open monumentendag

De H.Hartkerk opende ook dit jaar weer haar deuren voor bezoekers tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag. Thema was dit keer ‘Iconen en Symbolen’. Bezoekers konden de toren in om het carillon te bekijken, dat bespeeld werd door beiaardier Wout van der Linden. Zo’n 200 bezoekers hebben kerk en carillon bezocht.

 

   Project digitaal informatiebord

Sinds enige tijd koestert het bestuur van de Stichting Vrienden H.Hartkerk een stille wens namelijk het plaatsen van een digitaal informatiebord naast de hoofdingang van de kerk. Dit bord zal informatie geven over allerlei activiteiten die in kerk en De Eenhoorn, en ook in Maarssen-dorp (denk bijvoorbeeld aan de Jaarmarkt en de Lichtjesavond), plaatsvinden. In 2016 is een vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente en tot ons groot plezier toegekend. Het bord zal in de eerste helft van 2017 geplaatst worden.

 

   Financiën

De inkomsten uit de concerten, inclusief sponsoring/subsidie en catering, bedroegen € 3394,31. Daar tegenover stonden de kosten verbonden aan de concerten: € 485,57. De renteopbrengsten minus bankkosten bedroegen € 49,49 en de algemene kosten € 1409,07. De donateurs doneerden totaal aan de stichting een bedrag van € 2477,50. Het jaar 2016 resulteerde in een positief saldo van € 3927,68. Het bestuur heeft besloten hiervan € 3000,- in het restauratiefonds te storten. De resterende € 927,68 is bijgeschreven bij het Kapitaal. In het restauratiefonds zit nu een bedrag van € 18.360,19 bestemd voor toekomstige restauratieprojecten. De volledige balans en de resultatenrekening 2016 zijn op aanvrage verkrijgbaar bij het secretariaat.

 

 

VERSLAG ACTIVITEITEN 2015

   Inleiding

2015 Was een goed jaar voor de stichting. Zo was er bijvoorbeeld op muzikaal gebied veel moois te horen en is het project ‘Restauratie schilderijen in de Pastorie’ afgerond. In het verslag een korte terugblik op de concerten en het verloop van het restauratieproject. Tot slot de financiële resultaten van 2015. In bijlage 1 is een aantal kerngegevens van de stichting opgenomen.

 

   Bestuur

De stichting is het afgelopen jaar bestuurd door een driekoppig bestuur, bestaande uit Herman Krekelberg (voorzitter), Piet Verkroost (penningmeester) en Christel Hendrickx (secretaris).

 

   Concertcoördinator

Ook in 2015 heeft concertcoördinator Frank van der Weegen ervoor gezorgd dat de praktische organisatie rondom de concerten goed verliep. Het bestuur van de Stichting is hem hier zeer erkentelijk voor en hoopt nog lang van zijn diensten gebruik te mogen maken.

 

   Cateringdames en podiumbouwers

Wederom was de samenwerking met Marga Schonis en ‘haar’ cateringdames en Han Brinkhof en ‘zijn’ podiumbouwers prettig en constructief. Ook deze vrijwilligers zijn onmisbaar om een concert te doen slagen en de Vrienden hopen nog lang op ze te mogen rekenen.

 

   Concerten

Op 14 februari, Valentijnsdag, klonken meeslepend romantische klanken in de H.Hartkerk. Het Utrechtse Ad Hoc Orkest voerde o.l.v. dirigent Haiko Boonstra werken uit van o.a. Béla Bartók en Johannes Brahms. De akoestiek van onze kerk bleek uitermate geschikt voor de klank van de bassethoorn. Het ‘Concert voor bassethoorn en orkest’  van Carl Stamitz, uitgevoerd door solist Marnix van den Berg klonk prachtig. Zo’n 150 man publiek hebben genoten van dit mooie Valentijnsconcert.

 

Het Utrechts Studentenkoor en Orkest (USKO) is al vele jaren een graag geziene gast in de H.Hartkerk.

In de Bach-cyclus die ze uitvoeren, was dit keer de ‘Hohe Messe’  aan de beurt. Op 26 juni liet het USKO, onder leiding van Gilles Michels en met medewerking van de jonge, talentvolle solisten Andrea Tjäder (sopraan), Eline Welle (alt), Jasper Dijkstra (tenor)

en Berend Eijkhout (bas) , een prachtige uitvoering horen van dit werk van Bach. Het uit ruim 250 man bestaande publiek heeft genoten van een mooi zomeravondconcert.

 

Op 28 november was het Nederlands Concertkoor (NCK) te gast in onze kerk. Dit uit rond de tachtig geschoolde amateurzangers bestaande koor, dat samenwerkt met beroepsorkesten als het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Residentie Orkest en met dirigenten als Marc Albrecht en Antony Hermus, voerde Rossini’s ‘Petite Messe Solennelle’ uit. De op momenten zeer levendige, dan weer intens ingetogen klanken van deze ‘Kleine Plechtige Mis’ klonken prachtig in onze kerk! Zo’n 250 man publiek heeft genoten van een erg mooie uitvoering door het Nederlands Concertkoor, o.l.v. Louis Buskens. Het heeft genoten van de wonderschone topsolisten Lenneke Ruiten (sopraan), Barbara Kozelj (mezzo-sopraan), Bernard Loonen (tenor) en Frans Fiselier (bariton). Het heeft genoten van vader en zoon

Thom en Emiel Janssen op vleugel en Geert Bierling op harmonium.

 

   Open monumentendag

De H.Hartkerk opende ook dit jaar weer haar deuren voor bezoekers tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag. Thema was dit keer ‘Kunst en Ambacht’. Bezoekers konden de toren in om het carillon te bekijken, dat bespeeld werd door beiaardier Wout van der Linden. Zo’n 200 bezoekers hebben kerk en carillon bezocht.

 

   Restauratieproject

Het in 2013 opgestarte project ‘Restauratie schilderijen pastorie’ is in 2015 afgerond. Hierbij een kort verslag van het verloop van dit project.

In samenwerking met Sandra Schoonderwoerd (kunsthistorica), Jaap Versteegh (lid van het comité van aanbeveling van de stichting en eigenaar van kunsthandel Pygmalion) en Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) is een inventarisatie gemaakt van de schilderijen in de pastorie. De uitkomst hiervan was dat de schilderijen van Molkenboer en

Van Leusden gerestaureerd zouden worden door

de SRAL.  De overige schilderijen zijn gerestaureerd door Jaap Versteegh. De stichting had voor de uitvoering van dit project toestemming gekregen van de locatieraad van de H.Hartkerk.

In juli hebben het portret van pastoor Ariëns (geschilderd door Antoon Molkenboer) en het portret van pastoor Rientjes (geschilderd door Willem van Leusden) de reis naar Maastricht gemaakt. Na restauratie door het SRAL waren ze in december weer terug in Maarssen. Ze zijn op hun oorspronkelijke plek teruggehangen met ernaast een klein ‘museumplaatje' met jaartal en informatie over de afbeelding en schilder. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de H.Hartkerk werd stil gestaan bij het restauratieproject en onthulden Herman Krekelberg en Sandra Schoonderwoerd het gerestaureerde portret van pastoor Ariëns.

 

   Financiën

De inkomsten uit de concerten, inclusief sponsoring/subsidie en catering, bedroegen € 2893,05. Daar tegenover stonden de kosten verbonden aan de concerten: € 1110,74. De renteopbrengsten minus bankkosten bedroegen € 81,67 en de algemene kosten € 1265,17. De donateurs doneerden totaal aan de stichting een bedrag van € 2605,-. Het jaar 2015 resulteerde in een positief saldo van

€ 3203,81. Het bestuur heeft besloten hiervan

€ 3000,- in het restauratiefonds te storten. De resterende € 203,81 is bijgeschreven bij het Kapitaal. In het restauratiefonds zit nu een bedrag van

€ 23.265,50 bestemd voor toekomstige restauratieprojecten. De volledige balans en de resultatenrekening 2015 zijn op aanvrage verkrijgbaar bij het secretariaat.

 

 

   VERSLAG ACTIVITEITEN 2014

   Inleiding

2014 Was een goed jaar voor de stichting. Zo was er bijvoorbeeld op muzikaal gebied veel moois te horen en is verder gewerkt aan het project ‘Restauratie schilderijen in de Pastorie’. Er heeft zich een wijziging voorgedaan in de bestuurssamenstelling en ook bij de concertcoördinatie heeft een verandering plaats gevonden. In het verslag meer hierover, evenals een korte terugblik op de concerten en een verslag van het verloop van het restauratieproject. Tot slot de financiële resultaten van 2014. In bijlage 1 is een aantal kerngegevens van de stichting opgenomen.

 

   Bestuurswijziging

In september heeft het bestuur afscheid genomen van Rixt Wijnschenk Dom. Ze liet weten haar werkzaamheden voor de Vrienden te willen beëindigen na zich een aantal jaren met groot enthousiasme, met name op het gebied van PR, ingezet te hebben. De stichting gaat verder onder leiding van een driekoppig bestuur, bestaande uit Herman Krekelberg (voorzitter), Piet Verkroost (penningmeester) en Christel Hendrickx (secretaris).

 

   Concertcoördinatoren

Om ervoor te zorgen dat de praktische uitvoering van concerten goed verloopt, zijn in 2013 twee concertcoördinatoren aangesteld. Ook in 2014 zijn de concerten onder de praktische leiding van Frank van der Weegen en Paul Mensink uitgevoerd en goed verlopen. Helaas heeft Paul Mensink, aan het eind van 2014, te kennen gegeven zijn taken als concertcoördinator te willen beëindigen. Het bestuur is verheugd dat Frank van de Weegen zijn werkzaamheden continueert.

 

   Cateringdames en podiumbouwers

Ook in 2014 was de samenwerking met Marga Schonis en ‘haar’ cateringdames en Han Brinkhof en ‘zijn’ podiumbouwers weer prettig en constructief. Deze vrijwilligers zijn onmisbaar om een concert goed te doen slagen en de Vrienden hopen nog lang op ze te mogen rekenen.

 

   Concerten

Het jaar 2014 begon muzikaal met op 31 januari een concert door het Christelijk Oratoriumkoor Woerden. In samenwerking met het Dudok Ensemble en de solisten Bibi van den Dijck (sopraan), Ingeborg Bröcheler (alt), René Slot (tenor) en Vincent Spoeltman (bas), bracht het koor Mozart’s ‘Requiem’ en de ‘Nelson Mis’ van Haydn. Het geheel stond onder leiding van dirigent Chris Pouw. Met dit concert vierde het Christelijk Oratoriumkoor Woerden haar

95-jarig jubileum.

 

Het Utrechts Studentenkoor en Orkest (USKO) is al vele jaren een graag geziene gast in de H.Hartkerk. Op 5 april voerden ze Bach’s ‘Johannes Passion’ uit, o.l.v. dirigent Gilles Michels en met medewerking van de veelal jonge, talentvolle solisten Channa Malkin (sopraan), Rosina Fabius (alt), André Cruz (tenor), Simon Schmidt (bas), Jasper Leever (Christus) en Scott Wellstead (evangelist). Het was een prachtig concert voor een, met ruim 300 bezoekers, goed gevulde kerk.

 

In het verleden heeft de Stichting, onder de naam ‘Pastorieconcerten’, enkele concerten georganiseerd in pastorie ‘De Eenhoorn’. Deze ‘traditie’ heeft in 2014 een vervolg gekregen. In een goed gevulde pastorie, klonken op 1 juni de virtuoze klanken van Dvorák’s Strijkkwartet nr. 11 en het meer melodieuze, weemoedige werk ‘From my life’ van Smetana. De vier meiden van het Colora Kwartet,  Claudia Lotti (viool), Marianne Hoksbergen (viool), Ilse Topper (altviool) en Jojanneke van de Weetering (cello) voerden ze uit. Impressie van de middag: mooie muziek, uitgevoerd door een gepassioneerd en goed spelend strijkkwartet en in de pauze een drankje in de pastorietuin aan de Vecht. De sfeervolle locatie droeg bij aan een bijzondere, muzikale beleving.

 

Op 9 november klonken opera-aria’s in onze kerk. De lyrische sopraan Lieve Geuens zong stukken van o.a. Puccini, Verdi, Gounod en Mozart. Ze werd op vleugel begeleid door pianist Hein Hoogendoorn. Lieve’s stem ontroerde en maakte blij, en haar sprankelende performance, waarbij ze het publiek betrok, zorgde voor een glimlach op menig gezicht. Het uit ruim

120 man bestaand publiek heeft een bijzonder mooi middagconcert beleefd en ervan genoten; Lieve en Hein ontvingen een, zeer verdiende, staande ovatie.

 

Het Christelijk Oratoriumkoor Woerden opende het muzikale jaar en sloot het ook af, want op

12 december kwamen ze weer naar de H.Hartkerk. Dit keer om vier delen uit Bach’s Weihnachtsoratorium ten gehore te brengen. O.l.v. dirigent Chris Pouw bracht het koor, wederom in samenwerking met het Dudok Ensemble en de solisten Bibi van den Dijck (sopraan), Ingeborg Brocheler (alt), René Slot (tenor) en Michael Wilbering (bas) het publiek alvast in kerstsfeer. Het was een prachtig concert.

 

   Open monumentendag

De H.Hartkerk opende ook dit jaar weer haar deuren voor bezoekers tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag. Thema was dit keer ‘Op reis’. Bezoekers konden de toren in om het carillon te bekijken, dat bespeeld werd door beiaardier Wout van der Linden. Zo’n 100 bezoekers hebben kerk en carillon bezocht.

 

   Betaling beiaardier Wout van der Linden

Al vele jaren komt beiaardier Wout van der Linden, elke eerste zaterdag van de maand, naar Maarssen om het carillon te bespelen. Hij ontving hiervoor een vergoeding van Kunstencentrum Nieuwe Vaart en de Locatieraad. Omdat de betaling door het Kunstencentrum gestopt is, draagt de Stichting Vrienden H.Hartkerk voortaan bij aan zijn vergoeding. Het past bij de doelstelling van de stichting dat het carillon nu, en ook in de toekomst, regelmatig bespeeld wordt. We hopen dat Wout van der Linden hiertoe nog lang bereid is.

 

   Restauratieproject

Het in 2013 opgestarte project ‘Restauratie schilderijen pastorie’ heeft in 2014 een vervolg gekregen. In samenwerking met Sandra Schoonderwoerd (kunsthistorica), Jaap Versteegh (lid van het comité van aanbeveling van de stichting en eigenaar van kunsthandel Pygmalion) en Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) is een inventarisatie gemaakt van de schilderijen in de pastorie. De uitkomst hiervan is dat de schilderijen van Molkenboer en Van Leusden gerestaureerd gaan worden door de SRAL.  De overige schilderijen worden, indien nodig, gerestaureerd door Jaap Versteegh. De stichting heeft voor de uitvoering van dit project toestemming gekregen van de locatieraad van de H.Hartkerk. Na de restauratie worden de schilderijen op hun oorspronkelijke plek terug gehangen met ernaast een klein ‘museumplaatje’, met jaartal en informatie over de afbeelding en schilder.

 

   Financiën

De inkomsten uit de concerten, inclusief sponsoring/subsidie en catering, bedroegen € 4423,30. Daar tegenover stonden de kosten verbonden aan de concerten: € 2076,29. De renteopbrengsten minus bankkosten bedroegen € 191,39 en de algemene kosten € 1235,18. De donateurs doneerden totaal aan de stichting een bedrag van € 2530,-. Het jaar 2014 resulteerde in een positief saldo van

€ 3833,22. Het bestuur heeft besloten hiervan

€ 3500,- in het restauratiefonds te storten. De resterende € 333,22 is bijgeschreven bij het Kapitaal. In het restauratiefonds zit nu een bedrag van

€ 22.594,05 bestemd voor toekomstige restauratieprojecten. De volledige balans en de resultatenrekening 2014 zijn op aanvrage verkrijgbaar bij het secretariaat.

 

 

   VERSLAG ACTIVITEITEN 2013

   Inleiding

2013 was een bijzonder jaar voor de Stichting. Bijzonder omdat de activiteiten onder een, deels, nieuw bestuur uitgevoerd zijn. Nieuw was ook de aanstelling van twee concertcoördinatoren. In het verslag meer hierover, een korte terugblik op de concerten en nieuws over het nieuwe restauratieproject. Tot slot de financiële resultaten van 2013. In bijlage 1 is een aantal kerngegevens van de Stichting opgenomen.

 

   Nieuw bestuur

Aan het begin van 2013 heeft het bestuur afscheid genomen van twee bestuursleden van het eerste uur: Jan Simonis en Gerry Goedendorp.

Ze hadden te kennen gegeven hun werkzaamheden voor de Stichting te willen beëindigen. Met hen heeft de Stichting twee bevlogen bestuursleden verloren maar gelukkig is snel opvolging gevonden in Christel Hendrickx (secretaris) en Rixt Wijnschenk Dom (verantwoordelijk voor pr).

Behalve in het bestuur, heeft er ook een wijziging plaatsgevonden in de samenstelling van het Comité van Aanbeveling van de stichting. We hebben

Drs. Jaap Versteegh, kunsthandelaar en eigenaar van kunsthandel Pygmalion in Maarssen, bereid gevonden hiertoe toe te treden. Hij volgt

Mr. Z.O.H.M baron van Hövell tot Westerflier op.

 

   Aanstelling concertcoördinatoren

Om ervoor te zorgen dat de praktische uitvoering van concerten goed verloopt, zijn twee concertcoördinatoren aangesteld. Het bestuur is verheugd dat Paul Mensink en Frank van der Weegen deze taak op zich willen nemen. De concerten in 2013 zijn onder hun praktische leiding uitgevoerd en goed verlopen.

 

   Concerten

Op 17 maart klonk Bach’s meesterwerk de ‘Matthäus Passion’ in onze kerk. Het Utrechts Studentenkoor en Orkest (USKO), reeds een aantal jaren een graag geziene gast in de H.Hartkerk, voerde het uit, met zeven solisten en de kinderen van het Haags Matrozenkoor. Dit alles onder leiding van dirigent Gilles Michels. Het was een prachtig concert, voor een volle kerk.

 

Het Vechtstreek Symfonie Orkest (VSSO) koos o.a. de H.Hartkerk uit voor het geven van een concert ter gelegenheid van hun 30-jarig jubileum. Op

13 april speelde het orkest o.l.v. dirigent Guido Müller een gevarieerd programma met voor de pauze de

‘8e Symfonie, opus 88’ van A.Dvorák. In het tweede deel van het concert bracht het orkest met medewerking van de sopraan Jannelieke Schmidt en mezzosopraan Eva Kroon, aria’s uit o.a.  ‘Lakmé’, ‘Carmen’, ‘die Fledermaus en Rusalko’.

 

Christelijke Zang- en Oratoriumvereniging Excelsior is al vele jaren te gast in de H.Hartkerk. Onder de titel ‘Paradisi Gloria’ voerde het koor op 12 oktober de ‘Stabat Mater’ van J. Haydn, de ‘Missa Brevis in G’ van W.A. Mozart en het ‘Credo Breve’ van J.C. Bach, de zoon van J.S. Bach, uit.  De zangers werden begeleid door orgel en strijkersensemble

 

De vrolijke en swingende ‘Misa Criolla’ van A.Ramirez klonk op 23 november in onze kerk. Het Hendrik Vonk ensemble, o.l.v. Hendrik Vonk, voerde het uit. Saxofoonduo ‘Auros’, bestaand uit Karem Ruiz & Alejandro Pintos, bracht Zuidamerikaanse muziek.

 

 

Op 1 december was de H.Hartkerk in Oekraïense sferen. Het Lysenko Koor bracht, gestoken in traditionele klederdracht,  het programma ‘Oekraïens seizoenenfestival’. Onder leiding van hun nieuwe dirigent Alexej Romanov klonken liederen die in de vier seizoenen op pleinen en in kerken in de Oekraïne gezongen worden. Ensemble ‘Musica Nostalgia’ zorgde vlak voor en na de pauze voor een mooi intermezzo met Oekraïense liederen vol van nostalgie en weemoed maar ook vrolijkheid. De kerk was door het koor sfeervol gedecoreerd in blauw en geel, de kleuren van de Oekraïense vlag, en zat bijna helemaal vol.

 

   Open monumentendag

De H.Hartkerk opende ook dit jaar weer haar deuren voor bezoekers tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag. Thema was dit keer ‘Macht en Pracht’. In de geest hiervan had de stichting een tentoonstelling ingericht, waarin enkele kunstschatten van de kerk tentoongesteld werden. Bezoekers konden de toren in om het carillon te bekijken, dat bespeeld werd door beiaardier Wout van der Linden. Ondanks het regenachtige weer op die dag, hebben toch een kleine 100 bezoekers onze kerk bezocht.

 

   Restauratieproject

Aan het eind van 2013 is begonnen met het project ‘Restauratie portretten en textilia’ in de pastorie. Hiertoe is een inventarisatie gemaakt van schilderijen, vaandels en kazuifels waarvan het nodig is dat ze gerestaureerd worden. Ook is contact gezocht met een restauratie-atelier. Het bestuur is blij met de hulp van kunsthistorica Sandra Schoonderwoerd bij het realiseren van dit project.

 

   Nieuwe vlaggemast

Op de valreep van 2013 is een nieuwe vlaggemast geplaatst in de tuin van de kerk. De vorige was aan vervanging toe. De mast is geschonken door de Stichting Vrienden H.Hartkerk.

 

   Financiën

De inkomsten uit de concerten, inclusief sponsoring/subsidie en catering, bedroegen 6678,30 euro. Daar tegenover stonden de kosten verbonden aan de concerten: 325,01 euro. De renteopbrengsten minus bankkosten bedroegen 280,85 euro en de algemene kosten 1186,34 euro. De donateurs, inclusief De Club van 100, doneerden totaal aan de stichting een bedrag van 3071,- euro. Na aftrek van de genoemde kosten en de toevoeging van 5000,- euro aan het restauratiefonds van de Stichting, resulteerde in 2013 een positief saldo van 3518,80 euro. In het restauratiefonds zit nu, na aftrek van de bijdrage aan de restauratiekosten van de beelden, totaal een bedrag van 19.094 euro bestemd voor toekomstige restauratieprojecten. De volledige balans en de resultatenrekening 2013 zijn op aanvrage verkrijgbaar bij het secretariaat.

 

 

   VERSLAG ACTIVITEITEN 2012

   Inleiding

2012 was een feestelijk jaar voor de Stichting. De door de Stichting geïnitieerde restauratie van de beelden werd succesvol voltooid en in juni bestond de Stichting 5 jaar en kon dus het eerste lustrum worden gevierd. In het onderstaande wordt daarvan verslag gedaan, maar allereerst wordt teruggeblikt op de concerten die de Stichting in dit jaar organiseerde in kerk en pastorie. Tot slot worden de veranderingen in de bestuurssamenstelling en de financiële resultaten van 2012 besproken. In bijlage 1 is een aantal kerngegevens van de Stichting opgenomen.

 

   De concerten

Zondagmiddag 12 februari gaf het Orkest van Utrecht een concert met medewerking van de jonge sterspeelster Rosanne Philippens. Zij won in 2009 de finale van het Prinses Christina Concours en het Oskar Back Concours. Het programma bestond uit Tchaikovsky’s 5e symfonie, het Vioolconcert in a klein van Arensky en ‘In de steppen van Centraal Azië’ van Alexander Borodin. Het prachtige spel van Rosanne Philippens in Arensky’s vioolconcert vormde het hoogtepunt van het concert.

 

Bijna elk jaar brengt de Zang- en Oratoriumvereniging Excelsior een scratchuitvoering van een muziekstuk in de kerk ten gehore. Daarbij repeteert het koor met iedere liefhebber die zich daarvoor aanmeldt een koorwerk en wordt het werk dezelfde dag nog uitgevoerd. Dit jaar bracht Excelsior o.l.v. Marina Kaldeway in maart een scratchuitvoering van het passiestuk The Crucifixion van Sir John Steiner. Een indrukwekkende uitvoering!

 

In 2012 vond wederom een concert plaats in de reeks van concerten voor solisten en ensembles in kleine bezetting in de sfeervolle pastorie. In april bracht Alessandro Sbrizzi (klavecimbel) de partita’s nummer 1 en 4 voor klavecimbel van J.S. Bach ten gehore. Prachtige stukken die zoals Alessandro in zijn toelichting vertelde, tot zijn lievelingscomposities behoren. Dat was te horen en hij werd er door het enthousiaste publiek met een groot applaus voor beloond.

 

Het eerste lustrum van de Stichting werd op 29 juni gevierd met een uivoering van de Hohe Messe van J.S. Bach door het Utrechts Studentenkoor en Orkest (USKO) met 130 musici en zanger(e)s(sen) o.l.v. de dirigent Gilles Michels. Niet voor niets was gekozen voor het USKO als uitvoerder van het lustrumconcert, want het was het USKO dat het eerste concert gaf in de H. Hart kerk toen de Stichting nog in oprichting was. Het succes van dat concert in 2006 in een bomvolle kerk was van grote betekenis voor de beslissing tot oprichting van de Stichting in 2007.

 

Op de Open Monumentendag van 8 september gaf beiaardier Wout van der Linden ‘s morgens een carillonconcert, terwijl in de kerk orgelspel plaatsvond door de organist van de kerk Dario ter Maat. Voor belangstellenden bestond weer de mogelijkheid om de toren van de kerk en de speelruimte van de beiaardier te bezichtigen. Omdat het thema van Open Monumentendag dit jaar “Groen van Toen”, d.w.z. monumenten van groen, betrof was ook de oude pastorietuin aan de Vecht opengesteld voor publiek. Daar vond een presentatie plaats van Fair Trade producten. Tijdens de openstelling van de kerk op deze dag mocht de Stichting weer veel bezoekers verwelkomen die met een door de stichting vervaardigde handleiding de kerk bezichtigden.

 

Zaterdag 20 oktober kwam het Utrechts Byzantijns Koor weer naar Maarssen. Ruim 200 belangstellenden woonden het concert bij bestaande uit zowel religieuze als profane liederen uit de Oekraïense muziekcultuur.  Prachtige sonore zang van het UBK onder leiding van de dirigent Grigori Sarolea.

 

Op 10 november gaf de Zang- en Oratoriumvereniging Excelsior een succesvolle uitvoering van de Petite Messe Solennelle van Gioachino Rossini. Een indrukwekkend muziekstuk dat deze componist tegen het einde van zijn leven schreef voor koor en solisten met begeleiding van piano en harmonium. Onder leiding van dirigente Marina Kaldeway en met medewerking van de solisten Annette Vermeulen (alt), Elma van den Dool (sopraan), Kevin Doss (tenor) en bas Mitchell Sandler weerklonken het prachtige Kyrie, de twee koorfuga’s in het Gloria, het Credo en het ontroerende afsluitende Agnus Dei met altsoliste Annette Vermeulen.

 

Ook dit jaar vond weer de traditionele Lichtjesavond plaats. In de kerk - geheel in kerstsfeer met adventskrans, grote kerstbomen en de mooie kerststal - vond op 14 december het Kerstkoren festival plaats met medewerking van vele koren uit Maarssen en omgeving. De koren en het Vechtstreek Kerst Orkest (een deel van het Vechtstreek Symfonie Orkest)  sloten de avond af met een samenzang van Kerstliederen. De opkomst was ondanks het slechte weer goed. Evenals vorige jaren weer een bijzonder geslaagde lichtjesavond!

 

   Een feestjaar

In het jaarverslag van 2011 werd al beschreven dat de Stichting Vrienden H. Hart Kerk het initiatief had genomen om een project “Restauratie Beelden” op te zetten in nauwe samenwerking met de Locatieraad. Uit onderzoek was immers gebleken dat de heiligenbeelden in de H. Hartkerk dringend conservering en restauratie behoefden. De totale kosten voor dit project kwamen uit op bijna 24.000 euro. Voor de werving van dit bedrag werd, naast bijdragen van Locatieraad en Stichting, via allerlei acties een beroep gedaan op de parochianen. De actie werd eind 2011 en begin 2012 gehouden en de opbrengst overtrof de verachtingen. Netto kwam er bijna 15.000 euro binnen aan bijdragen van parochianen. Locatieraad en Stichting droegen samen 9000,- euro bij.

Voorafgaand aan de restauratie werden de beelden in januari 2012 naar Montfoort gebracht voor de vereiste houtwormbehandeling, om vervolgens naar Maastricht vervoerd te worden voor de twee maanden durende restauratie door de Stichting Restauratieatelier Limburg. Vòòr Pasen 2012 stonden alle beelden prachtig gerestaureerd weer in de kerk!

Op vrijdag 13 april werd met alle betrokkenen - gulle gevers en vrijwilligers - de succesvolle voltooiing van het project gevierd in het parochiehuis De Eenhoorn met een diapresentatie van de beelden vóór en na restauratie, met rondleidingen in de kerk langs de beelden en de feestelijke onthulling in het voorportaal van de kerk - onder genot van een glaasje champagne - van een plaquette met vermelding van de namen van alle gevers, althans voor zover zij niet anoniem wensten te blijven.

 

Eind juni was er opnieuw reden voor een feestelijke bijeenkomst: de viering van het vijfjarig bestaan van de Stichting Vrienden H. Hart Kerk. Na het aanloopjaar 2006, waarin zoals gezegd het eerste concert plaatsvond en besloten werd inderdaad een Stichting op te richten, werd de Stichting officieel in juni 2007 per notariële akte opgericht. Spoedig daarop vond ook de belangrijke erkenning plaats van de Stichting als “Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)”.

Alle donateurs ontvingen t.g.v. het 1e lustrum een vrijkaart voor het concert door het Utrechts Studenten Koor en Orkest waarbij de Hohe Messe van J.S. Bach werd uitgevoerd. De bestuursleden werden voorafgaand aan het concert toegesproken en bedankt door de voorzitter van de Locatieraad, mevr. G. Goedendorp.

In september werden de feestelijkheden t.g.v. het lustrum afgesloten met een Italiaans etentje in de voormalige pastorie, nu parochiehuis De Eenhoorn, voor alle vrijwilligers van de Stichting. Zonder de inzet van deze vrijwilligers - de leden van de cateringploeg, de mannen van de technische ploeg, de drukkers, de vrijwilligers van het beeldenproject en vele anderen - was de groei en bloei van de Stichting in de afgelopen 5 jaar immers niet mogelijk geweest.

 

Samenstelling van het bestuur van de Stichting

In het bestuur van de Stichting vonden de nodige veranderingen plaats. Bestuurslid mevrouw Gerry Goedendorp en secretaris Jan Simonis gaven de wens te kennen eind 2012 hun functie te willen neerleggen. Zij waren beiden vanaf de oprichting bij de Stichting betrokken en hebben door hun enthousiasme en inzet belangrijk bijgedragen aan het succes van de Stichting. Het bestuur betreurt uiteraard het vertrek van twee zulke capabele bestuursleden, maar prijst zich gelukkig dat de ontstane vacatures weer direct vervuld konden worden. Vanaf 1 december wordt de secretarisfunctie nu vervuld door mevrouw Christel Hendrickx. Met ingang van genoemde datum zal ook mevrouw Rixt Wijnschenk Dom, zij was al enige tijd bij de Stichting betrokken, formeel tot het bestuur van de Stichting toetreden. Zij zal de portefeuille Public Relations gaan behartigen.

Het bestuur is erg blij twee nieuwe vrijwilligers, de heren Paul Mensink en Frank van der Weegen, te mogen begroeten die zich in samenwerking met het bestuur zullen gaan bezighouden met de coördinatie en voorbereiding van concerten die georganiseerd worden door de Stichting.

 

   Financiën

De inkomsten uit de concerten, inclusief sponsoring/subsidie en catering, bedroegen 6695,75 euro. Daar tegenover stonden de kosten verbonden aan de concerten: 2272,01 euro. De renteopbrengsten minus bankkosten bedroegen 448,08 euro en de algemene kosten 2063,84 euro. De donateurs inclusief de Club van 100 doneerden totaal aan de stichting een bedrag van 2670,- euro. Na aftrek van de genoemde kosten en de toevoeging van 3000,- euro aan het restauratiefonds van de Stichting, resulteerde in 2012 een positief saldo van 2477,98 euro. In het restauratiefonds zit nu, na aftrek van de bijdrage aan de restauratiekosten van de beelden, totaal een bedrag van 15.472,66 euro bestemd voor toekomstige restauratieprojecten. De volledige balans en de resultatenrekening 2012 zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat.

Terugblikkend op de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar wordt duidelijk dat de inkomsten onder druk staan door verminderende sponsoringbijdragen, maar ook door een langzaam afbrokkelend donateurbestand. Het bestuur heeft daarom besloten aan zowel sponsoring als werving van donateurs extra aandacht te geven in het jaar 2013, - te beginnen met de donateurs. Ter vermeerdering van het aantal donateurs zal een actie worden opgezet genaamd “Donateurs werven donateurs”.  Met de voorbereidingen daartoe – het maken van een wervingsfolder – werd dit jaar nog begonnen. De actie zal begin 2013 van start gaan.

 

 

   VERSLAG ACTIVITEITEN 2011

   Inleiding

In dit verslag wordt allereerst kort teruggeblikt op de concerten die de Stichting in dit jaar organiseerde in kerk en pastorie. Daarna wordt verslag gedaan van de start van een nieuw project: de conservering en restauratie van de heiligenbeelden van de

H. Hartkerk. Tot slot worden de financiële resultaten van 2011 besproken. In bijlage 1 is een aantal kerngegevens van de stichting opgenomen.

 

   De concerten

Sinds een aantal jaren is de Zang- en Oratoriumvereniging Excelsior o.l.v. Marina Kaldeway een vaste gast in de Heilig Hart kerk. In maart van dit jaar bracht het koor met medewerking van solisten onder de titel “Franck & Fauré à double Foyer” een geheel Frans programma: César Franck, Les sept paroles du Christ en croix; Gabriel  Fauré, Tantum Ergo; Cantique de Jean Racine en Messe de Requiem en D mineur. Tijdens dit concert verzorgde de harpiste Vera Kool een prachtige uitvoering van twee stukken van Claude Debussy, t.w. Voiles en

La fille aux cheveux de lin. De trouwe achterban van Excelsior zorgde voor een goed bezette kerk.

 

Al ver voor de tijd van Bach was het gebruikelijk om met Pasen in de kerk een gezongen versie van het lijdensverhaal ten gehore te brengen. In de Nederlandse traditie worden dan in het bijzonder de passies van J.S. Bach ten gehore gebracht. De Stichting VHHKM sluit zich daar graag bij aan en tracht elk jaar een passie te doen uitvoeren in de 40 dagen tijd. Op 9 april kwam het Utrechts Studenten Koor en Orkest naar Maarssen voor een uitvoering van de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach. Behalve koor en orkest, onder leiding van Gilles Michels, traden ook zes vocale en twee instrumentale solisten op. Het was een indrukwekkende muzikale gebeurtenis in een volle kerk.

 

In 2011 vond wederom een concert plaats in de reeks van concerten voor solisten en ensembles in kleine bezetting in de sfeervolle pastorie. Aanstormend viooltalent Cecilia Bernardini en Alessandro Sbrizzi (klavecimbel) brachten op 21 mei een aantal werken van J.S. Bach voor klavecimbel en viool ten gehore. Bach was niet alleen een orgel- en klavecimbelvirtuoos, maar ook een uitstekende violist. In de werken die hij als kamermusicus voor klavecimbel en viool componeerde, komen de technische en expressieve mogelijkheden van beide instrumenten volledig tot hun recht. Bernardini en Sbrizzi lieten dat in hun uitvoering overtuigend horen en de toehoorders in de volledig bezette pastorie gaven enthousiast blijk van hun waardering.

 

Op de Open Monumentendag van 10 september gaf de beiaardier Wout van der Linden ‘s morgens een carillonconcert met o.a. stukken van Purcell, Andriessen en Bach. ‘s Middags verzorgde hij een tweetal bespelingen van het Lindsenorgel van de kerk met o.a. stukken van Sweelinck, Bach, Haydn, Frescobaldi en Muffat. Tijdens de openstelling van de kerk op deze dag mocht de Stichting weer veel bezoekers verwelkomen.

 

Op 12 november gaf de Zang- en Oratorium vereniging Excelsior met medewerking van een zestal vocale en instrumentale solisten een tweede op Franse componisten georiënteerd concert in de kerk. Werken van César Franck, Claude Debussy en Charles Gounod vormden de hoofdmoot van het programma.

 

Op de Lichtjesavond van 16 december vond in de feestelijk versierde kerk het - tot een zeer gewaardeerde traditie uitgegroeide - Kerstkoren festival plaats met medewerking van vele koren uit Maarssen en omgeving. De opkomst was overweldigend en de avond werd afgesloten met een enthousiaste samenzang van kerstliederen. Evenals vorige jaren weer een bijzonder geslaagde lichtjesavond, - tot stand gekomen in goede samenwerking met de ondernemers van het ‘Hart van Maarssen’.

 

 

   Een nieuw restauratieproject

Na de geslaagde restauratie van de buitenkant en het interieur van de kerk in afgelopen jaren en het prachtige herstel - op initiatief van de Stichting - van het kerkhek in 2010, bleek in 2011 uit onderzoek dat de heiligenbeelden in de H. Hartkerk dringend conservering en restauratie behoefden. De directe aanleiding voor het onderzoek was de constatering door deskundigen van de aanwezigheid van houtworm in de beelden. Verder onderzoek door twee restauratoren liet zien dat het hout van sommige beelden aan het verpulveren was en dat alle beelden scheuren en naadvorming vertoonden en vervuild waren. Bij sommige beelden liet bovendien de polychromie los en waren door de aantasting van de houtworm bepaalde delen zoals handen, vingers, een staf, delen van de kleding et cetera, verdwenen.

Voor de Stichting Vrienden H. Hart Kerk was dit de aanleiding om het project “Restauratie Beelden” op te zetten, in nauwe samenwerking met de Locatieraad. De beoordeling van de uitgebrachte offertes leidde uiteindelijk in augustus tot de keuze van de gerenommeerde “Stichting Restauratieatelier Limburg” te Maastricht als restaurateur van de beelden voor een totaalbedrag van ruim 20.000 euro. Inclusief houtwormbehandeling, maken van aanvullende consoles, verzekeringskosten, wervingskosten e.d. kwam de begroting uit op bijna 25.000 euro. Voor de werving van dit bedrag werd, naast bijdragen van Locatieraad en Stichting, via allerlei acties een beroep gedaan op de parochianen. De actie loopt door tot in 2012, maar op dit moment - bij afsluiting van het jaar 2011 – is al bijna 10.000 euro aan bijdragen van parochianen binnen gekomen.

De planning van de restauratie ziet er als volgt uit: in januari 2012 worden de beelden naar Montfoort gebracht voor de houtwormbehandeling. Zij verblijven daar een maand in een zuurstofarme ruimte. Daarna worden de beelden naar Maastricht vervoerd voor een twee maanden durende restauratie. Voor Pasen 2012 zouden dan alle beelden weer in volle glorie in de kerk moeten staan!

 

 

   Financiën

De inkomsten uit de concerten, inclusief sponsoring en catering bedroegen 6072,85 euro. Daar tegenover stonden de kosten verbonden aan de concerten: 969,86 euro. De renteopbrengsten minus bankkosten bedroegen 402,67 euro en de algemene kosten 1192,05 euro. De donateurs inclusief de Club van 100 doneerden totaal aan de stichting een bedrag van 2970,- euro. Na aftrek van de genoemde kosten en de toevoeging van 3000,- euro aan het restauratiefonds van de Stichting, resulteerde aldus in 2011 een saldo van 4283,61 euro. In het restauratiefonds zit nu totaal een bedrag van 18.000 euro bestemd voor toekomstige restauratieprojecten, waaronder het beeldenproject. Daarnaast is in 2011, zoals boven reeds vermeld, een bedrag van 9713,01 euro binnen gekomen bestaande uit de bijdragen van de parochianen voor de restauratie van de beelden.

De volledige balans en de resultatenrekening 2011 zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat.

 

 

   VERSLAG ACTIVITEITEN 2010

   Inleiding

Dit jaar stond in het teken van het eerste project dat de Stichting heeft opgezet in het kader van de realisering van haar doelstellingen: de volledige restauratie van het kerkhek uit 1885. Een passend cadeau in een jaar waarin het kerkgebouw 125 jaar bestond! In samenwerking met de feestcommissie van de H. Hart parochie werd ook een bijzondere reeks van concerten georganiseerd ter viering van het 125-jarig bestaan.

Onderstaand wordt eerst kort teruggeblikt op de concerten in 2010, en daarna wordt verslag gedaan van het restauratieproject. Tot slot worden de financiële resultaten van 2010 besproken.

 

   De concerten

Het Barokstrijkorkest van het Utrechts Conservatorium opende op 17 januari de reeks van concerten ter gelegenheid van het feestjaar. Onder leiding van Antoinette Lohmann speelde het uit jonge enthousiaste musici bestaande ensemble werken van Samuel Scheidt, Heinrich Ignaz Franz von Buber,

Jean-Baptiste Lully, Carlo Farina en Antonio Vivaldi.

 

Sinds een aantal jaren heeft de Zang- en Oratoriumvereniging Excelsior o.l.v. Marina Kaldeway haar ‘thuisbasis’ in de H. Hart kerk voor de uitvoering van haar concerten. Dit jaar bracht het koor ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan van de vereniging op 27 maart een indrukwekkende uitvoering van de Johannes Passie.

 

De 'Stichting Vrienden H. Hart Kerk' is in 2010 gestart met een nieuw initiatief: de organisatie van een concertreeks voor solisten en ensembles in kleine bezetting in de sfeervolle pastorie. De uitvoering op 24 april van de Goldberg Variaties van J.S. Bach door Alessandro Sbrizzi op klavecimbel vormde een veelbelovende start van de reeks en werd door een volledig bezette pastorie met grote aandacht beluisterd en hooglijk gewaardeerd.

 

Op 17 juni vond een concert in de kerk plaats speciaal bedoeld voor de jeugd. Het traditionele slotconcert van de muziekleerlingen van het regionaal Kunstencentrum De Nieuwe Vaart vond namelijk dit jaar plaats in de H. Hart Kerk. Getalenteerde leerlingen van 5 tot 20 jaar oud brachten zeer

enthousiast hun “muzikale kunsten” ten gehore. De kerk was goed gevuld met geïnteresseerde ouders en toehoorders en er werd menig warm applaus gegeven!

 

Zaterdag 28 augustus gaven de beiaardiers Boudewijn Zwart en Wout van der Linden vanwege het feestjaar een bijzonder carillonconcert.  Zij speelden niet alleen op het carillon in de toren van de kerk, maar ook op het unieke verrijdbare carillon dat vóór de ingang van de kerk was geplaatst. Vele passanten bleven verrast staan bij het horen en zien van de grote en de kleine klokken van dit carillon.

 

Het grote Belcanto feestconcert op 5 september vormde de (muzikale) afsluiting van de succesvolle campagne voor de restauratie van het kerkhek. De donateurs kregen een gratis entreebewijs aangeboden en ook alle sponsoren, fondsen en instellingen waren uitgenodigd voor het concert. De burgemeester van Maarssen hield een toespraak waarin zij haar bewondering uitspraak voor de inzet van de vele vrijwilligers in de campagne ter restauratie van het kerkhek. Het Utrechts Opera Koor verzorgde met de solisten Francis van Broekhuizen (sopraan) en Willem de Vries (bariton) een gevarieerd concert met aria’s uit opera’s van Verdi, Bellini, Puccini, Mozart, Gounod, Bizet en Lehár. Eric Noya verzorgde aan de vleugel de muzikale begeleiding en het geheel stond onder leiding van de dirigent

Johan van de Camp. Een waar feestconcert met heel veel applaus van een volle kerk voor koor en solisten, in het bijzonder voor Francis van Broekhuizen, niet in het minst voor haar zwierige introductie van de te zingen stukken.

 

Beiaardier Wout van der Linden gaf het hele jaar door op elke 1e zaterdag van de maand concerten op het carillon van de H. Hart Kerk met bijzondere thema’s als Volksliederen uit de Nederlanden, Vlaamse Romantiek en de Barok. De kerk was tijdens deze concerten opengesteld en leden van de feestcommissie deelden buiten aan passanten het programma uit. Dit initiatief werd bijzonder op prijs gesteld.

 

Ook op de Open Monumentendag van 11 september gaf Wout van der Linden een carillonconcert, terwijl

‘s middags een orgelconcert plaatsvond door de Italiaanse organist Alessandro Sbrizzi op het Lindsenorgel van de kerk. Het programma omvatte stukken van de componisten Benedetto Marcello, Baldassare Galuppi, Leonardo Leo - Nicolò Porpora en Domenico Scarlatti.

Tijdens de openstelling van de kerk op deze dag mocht de stichting weer veel bezoekers verwelkomen.

 

Op 10 december kwam het Utrechts Studenten Koor en Orkest o.l.v. de dirigent Gilles Michels naar Maarssen. Samen met de solisten Maartje Rammeloo (sopraan) en Maurits Draijer (bariton) werd een programma uitgevoerd bestaande uit de Moldau van B. Smetena, het Te Deum van A. Dvorak en het Magnificat van John Rutter.

Het was alweer voor de vijfde keer dat de Stichting in samenwerking met het USKO een concert organiseerde en zoals in alle vorige jaren was weer sprake van een volle kerk.

 

Op de lichtjesavond van 17 december vond in de kerk een Kerstkoren festival plaats met medewerking van vele koren uit Maarssen en omgeving. De vele bezoekers genoten van de Glühwein en van de koorzang, bewonderde de binnen en buiten opgestelde kerststallen en de feestelijk versierde kerk. Evenals vorige jaren weer een bijzonder geslaagde lichtjesavond, - tot stand gekomen in goede samenwerking met de ondernemers van het ‘Hart van Maarssen’.

 

Elk jaar organiseert de Stichting ter gelegenheid van de advent een adventsconcert dat vrij toegankelijk is. Het concert met advent- en kerstcantates voor twee sopranen op 18 december werd verzorgd door het Barokensemble van de H. Hart Kerk bestaande uit Alessandro Sbrizzi (klavecimbel en muzikale leiding), de barokviolist Diederik van Dijk en de sopranen Crystel Benton en Simone van Lieshout. Op het programma stonden werken van Schütz, Monteverdi, Frescobaldi en Gabrielli.

 

   Restauratieproject

Het feestjaar begon voor de Stichting met het aanbieden aan het Parochiebestuur van de - op zolder teruggevonden - ontwerptekening door het beroemde atelier Brom van de herinrichting van de Mariakapel in de jaren’50. De ingelijste tekening hangt nu in de kapel.

Het 125-jarig feest werd niet alleen gevierd met een grote reeks van concerten, maar ook met een cadeau: de restauratie van het kerkhek. Dit was hard nodig want het 86 meter lange hek was zwaar beschadigd, veel van de bloemornamenten waren verdwenen en ook ontbraken er twee toegangspoorten. Dankzij de gulle giften van een aantal fondsen en instellingen (Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht, het SNS REAAL Fonds, het

KF Hein Fonds, de Dr. R. van Luttervelt Restauratie Stichting en de gemeente Maarssen) en de bijdragen van sponsoren, donateurs en parochianen kon de actie ter bekostiging van de restauratie succesvol worden afgesloten. Het hek werd in april 2010 door smederij Tupker uit Soest verwijderd, in augustus - schitterend gerestaureerd - weer teruggeplaatst en op 12 september (dag van het 125-jarig bestaan) officieel geopend. De restauratie trok veel belangstelling in de lokale gemeenschap en in de regionale media en werd genomineerd voor de Bronzen Troffel, de prijs die elk jaar op Monumenten Dag wordt uitgereikt voor de mooiste restauratie in de gemeente Maarssen van het afgelopen jaar. De totale kosten van de restauratie bedroegen uiteindelijk 75.000 euro, waarvan de Stichting dankzij genoemde actie de helft voor haar rekening kon nemen; de andere helft werd volgens afspraak bekostigd door het Parochiebestuur.

 

   Financiën

De inkomsten uit de concerten, inclusief sponsoring en catering bedroegen 7.913,51 euro. Daar tegenover stonden de kosten verbonden aan de concerten: 4.164,25 euro. De renteopbrengsten minus bankkosten bedroegen 374,03 euro en de algemene kosten 790,64 euro. De donateurs inclusief de Club van 100 doneerden totaal aan de stichting een bedrag van 3355,- euro. Na aftrek van genoemde algemene kosten, de kosten van fondsenwerving voor het hekwerk (40,63 euro), de afschrijving van inventaris (1353,- euro) en de toevoeging van 3042,- euro aan het restauratiefonds van de Stichting, resulteerde aldus in 2010 een saldo van 2252,02 euro. In het restauratiefonds zit nu totaal een bedrag van 15.000 euro bestemd voor toekomstige restauratieprojecten.

De volledige balans en de resultatenrekening 2010 zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat.