Nieuws archief

 

De Stichting Vrienden H. Hart kerk en de Locatieraad vragen uw steun om de twaalf belangrijkste beelden uit onze kerk en pastorie voor de toekomst te behouden.  Na de geslaagde restauratie van de kerk en het prachtig herstel van het kerkhek in afgelopen jaren, blijkt nu na onderzoek dat belangrijke kunstschatten in onze kerk dringend conservering en restauratie behoeven. Dit betreft in het bijzonder de originele houten beelden die het interieur van de kerk sieren. De houten beelden hebben te lijden van houtworm, naadvorming en scheuren, de polychromie laat los en sommige beelden missen onderdelen zoals handen, vingers of een staf. Enkele beelden zijn in ronduit slechte conditie en zullen verloren gaan indien conservering uitblijft.

 

Het gehavende beeld “Christus onder de leraren”is het symbool voor deze actie die in totaal ruim 20.000 euro kost. Deze beelden vormen een kwetsbare groep kunstwerken die uitdrukking geven aan onze tradities en die we graag in goede staat willen houden voor allen die hier ook in de toekomst troost en schoonheid aan kunnen beleven.

 

Net als voor de geslaagde restauratie van het kerkhek hopen wij ook dit keer op uw genereuze steun te mogen rekenen!

 

Uw bijdrage is van harte welkom op bankrekening

12 95 82 980 t.n.v. St. Vrienden HHK o.v.v. “restauratie beelden”. Hartelijk Dank!

 

Meer informatie over dit project kunt u krijgen bij

Jan Simonis, 0346 579439: d.simonis1@kpnplanet.nl

 

 

2010 was een belangrijk jaar voor de Heilig Hart kerk want het kerkgebouw bestond 125 jaar. Dit feest werd gevierd met een groot aantal evenementen en met een cadeau: de restauratie van het kerkhek. Dat was hard nodig want het 86 meter lange hek was zwaar beschadigd, er ontbraken twee toegangspoorten en veel bloemornamenten waren verdwenen. Dankzij de gulle giften van een  aantal fondsen en instellingen en de bijdragen van vele donateurs en parochianen kon de actie ter bekostiging van de restauratie succesvol afgesloten worden. Het hek werd in augustus teruggeplaatst en op 12 september weer officieel geopend.

 

Links, voor de restauratie. Rechts, na de restauratie.

 

Het terugplaatsen van het kerkhek na de restauratie.

 

Het teruggeplaatste, gerestaureerde kerkhek.

 

 

Zaterdag 28 augustus vond een uniek carillonfeest plaats bij de H. Hart Kerk in Maarssen, vanwege het 125 jarig  bestaan van de kerk.

 

De beiaardiers Boudewijn Zwart en Wout van der Linden speelden op het carillon boven in de toren, en op het unieke rijdbare carillon dat vóór de ingang van de kerk was geplaatst! Vele passanten bleven verrast staan bij het zien van de  grote en kleine klokken die een prachtig geluid voortbrachten.

Volgend jaar komt het rijdbaar carillon terug in Maarssen met een speciaal programma voor de leerlingen van de basisscholen. Wij kijken er naar uit!